Primera Guerra Mundial

Events

1850 - 1870
1870 - 1914
1871
1882
Approx. 1890
1908
1912
1914 - 1918
1914
1919