Världens bibliotek 1.0 utvecklingsspurten

Visuell identitet

1 December 2019 - 17 January 2020
6 January 2020 - 31 January 2020
6 January 2020 - 28 February 2020
6 January 2020 - 31 January 2020
2 March 2020 - 31 March 2020

Innehållsutveckling o paketering

16 January 2020 - 12 February 2020
19 February 2020 - 18 March 2020

Produkt, UX-design

18 December 2019 - 10 January 2020
7 January 2020 - 20 February 2020
19 January 2020 - 14 February 2020
16 February 2020 - 28 February 2020
20 April 2020

Teknisk utveckling

1 October 2019 - 31 October 2019
1 October 2019 - 13 December 2019
1 November 2019 - 30 November 2019
2 December 2019 - 29 February 2020
1 January 2020 - 31 January 2020
1 January 2020 - 2 March 2020
6 January 2020 - 20 January 2020
3 February 2020 - 28 February 2020
11 February 2020 - 12 March 2020
16 February 2020 - 12 March 2020
15 March 2020 - 17 April 2020
15 March 2020 - 16 April 2020
1 April 2020 - 16 April 2020
20 April 2020

Research

1 October 2019 - 13 December 2019
8 December 2019 - 20 December 2019

Marknadsföring o Promotion

2 March 2020 - 31 March 2020
1 April 2020 - 31 May 2020