ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Events

1648
1689
1776
1789
1919
1942
1945
1948
1979
1981