סבתא גיטה

Main

נולדה

1925

עברה הכשרה לעליה בגורדוניה

1945 - 1949

שוחררה מהמחנות ע"י האמריקאים

1945

נישאה ליעקב

1948

עלתה ארצה

1949

אילנה נולדה

1949

נולדה לאה (אימי)

1957

קיבלה תעודה של מורה מוסמכת

1967

נפטרה ונקברה ברמלה

1973