Εξέλιξη παιχνιδιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Εξέλιξη παιχνιδιών

7000 B.C.
5000 B.C.
4,000 B.C. - 4,500
4.000 B.C. - 5.000
1897 A.C. - Present
1767 A.C. - Present
1750 - Present
1950 - Present
1971 - Present