CASA DELS ÀUSTRIA

Dinastia dels Àustria

1516 - 1556
1556 - 1598
1598 - 1621
1621 - 1665
1665 - 1700

Events i guerres

1618 - 1648