Alex MR11

L'expansió de la Corona d'Aragó

1213 d.C
1229 d.C
1232 d.C - 1245 d.C
1235 d.C
1258 - 31 December 1258
1282 d.C - 1285 d.C
1287 d.C
1304 d.C
1311 d.C
1323 d.C