Moments Estelars de la Ciència, Gerard Cañete

Events

287 a.C. - 212 a.C.
1394 - 1468
1473
1530
1564 - 1642
1578
1632
1642
1687
1736