La constucció d'un Règim Liberal

Events

1798
1835
1855
1855
1855
1868
1868
1879
1888