La conquesta i colonització d'Ámerica

Events

1513
1513
1515 - 1516
1519 - 1522
1519 - 1535
1519 - 1521
1533
1541