L'ENERGIA AL LLARG DEL TEMPS TIMELINE DAVID ESCARRE

Events

200000 BC
100000 ac
700
1700
1800
1800
1838
1900
2 Diciembre 1942
1980