INVENTS PRINCIPALS DE LA PRIMERA I SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (ii)

Events

1782
1787
1803
1825
1837
1885
1889
1895
1899
1905