INVENTS PRINCIPALS DE LA PRIMERA I SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Events

1701
1769
1784
1784
1796
1801
1821
1855
1879
1882