Kronologiforløb

Main

Det danske kongerige grundlægges

965

Landskabslovene - Jyske lov

1241

Reformationen

1536

Enevældens indførelse

1660

Grundloven - folkestyrets indførelse

1849

Genforeningen

1920

Befrielsen

1945

Danmark medlem af EF

1973

Første kvindelige statsminister

2011