L'energia al pas del temps

Events

200,000 BC
2,000 BC
200
1000
1650
1820
1830
1850
1860
1950