Moviments literaris a Catalunya - El modernisme (poesia)

Main

El modernisme a Europa

1800 - 1900

Moviment artístic, literari i arquitectònic desenvolupat a Europa i els Estats Units per la voluntat de modernitat.

Joan Maragall (1860-1911)

1860 - 1911

Poeta i un dels referents del modernisme a Catalunya. Una de les seves obres més famoses és "La vaca cega". Amb la seva mort va arribar la fi del modernisme.

"L'avenç", Pompeu Fabra

1881 - 1893

Revista de Pompeu Fabra on es va encarregar de normalitzar i crear normes ortogràfiques del català. Va permetre conèixer filòsofs com Nietzche i músics com Wagner.

Modernisme a Catalunya

1888 - 1911

Període d'aquesta corrent a Catalunya, començada per l'Exposició Universal del 1888 i acabada amb la mort del poeta Joan Maragall.

Exposició Universal de Barcelona

1888

Exposició que va significar el pas cap al modernisme de Barcelona a la resta del món. Creació de monuments com l'Arc de Triomf.

Comentaris de D'Ors

1906

L'escriptor Eugeni D'Ors va fer uns comentaris desafortunats sobre el modernisme a "La veu de Catalunya", arribant el modernisme al seu fi.

Mort de Joan Maragall

1911

Mort del poeta Joan Maragall i fi del modernisme.

Etapes del modernisme

Orígens del modernisme

1888 - 1893

Simbolisme

1893 - 1898

Modernisme i catalanisme

1898 - 1906

Dissolució del moviment

1906 - 1911