L'ENERGIA AL LLARG DEL TEMPS

Events

200000 A.C
200
1000
1752
1775
1860
1892
1950
1966
1969