L'energia al llarg del temps

Events

200.000 A.C.
2.000 A.C.
200
1000
1600 - 1700
1820
1830
1850
1892
1950