Línia del temps 2n trimestre període d'entreguerres

Main

Els feliços anys 20

1918 - 1919
1925
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1930

Ascens del Feixisme

1921
1921
1922
1924

Ascens del Nazisme

1918
1919
1919
1923
1923
1924
1925
1926
1932
1933
1934
1935