Malí

Main

Colonització per França

1880 - 1898

Independència

1946 - 1956

En 1956, Malí estableix una República.

Reforma agrària

1964 - 1965

Va provocar una revolta que es va convertir en una guerra de guerrilles. Els tuaregs van perdre.

Cop d'Estat

1968 - 1985

En 1968 es fa un cop d'Estat i s'estableis un estat autoritari.

Conflicte a causa de la independència

1990 - 1996

Va concloure quan van arribar a un acorde per a que els tuaregs pogueren participar en la política, exèrcit i economia del país.

Guerra actual.

2012

Aquesta guerra és a causa de les revoltes de les poblacions àrabes oprimides.