Den amerikanske revolution

Main

England forsøger at begrænse eller forbyde kolonierne at producere varer.

1750

Varer som England solgte til kolonierne. F.eks. tekstilvarer og jernvarer. I 1750 forbød man f.eks. opførelse af højovne til udsmeltning af jern.

Kolonikrig mellem England og Frankrig

1755 - 1763

The Boston Tea-party

1773

Kolonisterne smider Englændernes te i vandet. Det er et oprør mod engelsk handelsmonopol

Uafhængighedserklæringen

1776

kolonierne erklærer sig uafhængige af Storbritannien

Den nye nation USA allierer sig med Frankrig

1778

Frankrig støtter kolonierne, fordi de ønsker at genvinde tabte kolonier

England opgiver krigen

1783

kolonierne vedtager forfatning -> USA

1788