Den amerikanske revolution

af Jesper, Jonathan og Magnus

Main

Englænderne forbød opførelse af højovne

1750

Kolonikrigen mellem England og Frankrig

1755 - 1763

England vandt Kolonikrigen

The Boston Tea Party

1773

En tekrise

Reprænsentanterne for de nordamerikanske stater mødes første gang

1774

Den amerikanske uafhængighedskrig

1775 - 1783

Kolonierne vendte sig mod Storbritannien

Oprettelse af USA, som nation

1776

De 13 kolonier stemte entydigt for uafhængighedserklæringen.

Frankrig gik ind i krigen mod England

1778

Forfatningen bliver godkendt af de tidligere kolonier

1788

Frihedsrettigheder tilføjet til forfatningen

1789

Borgerkrig, som fører til ophævelse af slaveriet

1861 - 1865