Untitled timeline

Main

Kolonikrig mellem England og Frankrig

1755 - 1763

Kolonikrigen

01/01/1756 - 01/01/1763

Kolonikrigen mellem Frankrig og England. England vandt denne krig med Wiliam pitt som leder.

Beskyttelses behovet forsvinder

1763

Frankrig var væk fra det Nordamerikanske kontinent, da der ikke længere var brug for dem.

"The Boston Tea Party"

1773

Den engelske regering havde givet det britiske ostindiske kompagni monopol på at indføre te til kolonierne, og da der ankom en stor ladning te til Boston, gik en flok kolonister ombord på skibet og smed ladningen i havnen

Afholdt møde i Philadelphia mellem repræsentanterne

1774

Kongressen udsender en deklaration om nødvendigheden til at gribe til våben.

1775

Den Amerikanske uafhængighedserklæring.

1776

Britterne opgiver krigen.

1783

I 1783 opgav briterne at føre krigen videre. De anerkendte de 13 koloniers uafhængighed og overlod området mellem Atlanterhavskysten og Mississippi til de 13 kolonier. Canada forblev britisk, og mange amerikanske loyalister udvandrede derfor nordpå.

De 13 kolonier bliver til USA.

1788

De 13 kolonier blev nu til Amerikas Forenede Stater – USA – hvis forfatning i 1788 blev godkendt af de tidligere kolonier. Denne forfatning blev på mange måder nyskabende. For det første blev USA en republik. For det andet fik det et politisk system med en gennemført magtdeling. For det tredje det blev en forbundsstat, altså en stat bestående af delstater.