Ontstaan van de mensenrechten

Events

700 bc
539 bc
500 - 1500
1215
1776
1789
1830
1865
1914 - 1918
1920