Bible History

Main

Noah

2994 bc - 1994 bc

Seth died?

2958 bc

Enoch died?

2860 bc

Canaan died?

2750 bc

Pyramids built

2550 bc

Ark built

2464 bc

The Flood

2344 bc

Hittites settle Anatolia

2200 bc

Terah

2120 bc - 1916 bc

Abraham

1991 BC - 1816 BC

Sarah

1981 bc - 1855 bc

Abraham & Sarah in Egypt

1916 bc

God appears to Abraham

1906 bc

Ishmael

1905 bc - 1768 bc

Sodom and Gomorrah destroyed

1892 bc

Isaac

1891 bc - 1711 bc

Mt. Moriah?

1876 bc

Jacob

1831 bc - 1684 bc

Esau sold birthright

1791 bc

Reuben born

1746 bc

Simeon born

1745 bc

Levi born

1744 bc

Judah born

1743 bc

Dan born

1743 bc

Gad born

1742 bc

Issachar born

1742 bc

Naphtali born

1742 bc

Zebulun born

1741 bc

Joseph

1740 bc - 1667 bc

Asher born

1735 bc

Benjamin born

1734 bc

Hammurabi, king of Babylon

1728 bc - 1686 bc

Joseph sold into slavery

1723 bc

Joseph out of jail

1710 bc

Ephraim born

1704 bc

Famine in Egypt

1704 bc

Jacob took family to Egypt

1701 bc

Moses?

1270 bc - 1230 bc

Trojan War

1250 bc

Exodus: 40 years wandering

1250 bc - 1210 bc

Period of the Judges

1200 bc - 1060 bc

Samuel

1070 bc - 1000 bc

Saul

1060 bc - 1010 bc

David kills Goliath

1030 bc

Saul's Reign

1020 bc - 1010 bc

David's Reign

1000 bc - 961 bc

Solomon's Reign

961 bc - 922 bc

Jeroboam's Reign

922 bc - 901 bc

Rehoboam's Reign (Judah)

922 bc - 915 bc

Nadab's Reign

901 bc - 900 bc

Baasha's Reign

900 bc - 877 bc

Elah's Reign

877 bc - 876 bc

Zimri's Reign

876 bc