Untitled timeline

Main

כתיבת תכנית עסקית

03/01/2013 - 07/01/2013

פיתוח מוצר אב טיפוס

03/01/2013 - 07/01/2013

Seed סבב גיוס

07/01/2013 - 10/01/2013

פיתוח גרסת ביטא

10/01/2013 - 04/01/2014

גיוס סבב ראשון

02/01/2014 - 06/01/2014

שיווק גרסת ביטא

04/01/2014 - 06/01/2014

פיתוח מוצר מובייל

06/01/2014 - 10/01/2014

White Label פיתוח עסקי

10/01/2014 - 02/01/2015