ontstaan van de mensenrechten

Events

700 bc
539 bc
500 ac
1215
1776
1789
1914 - 1918
1920
1940 - 1945
1945