History of economic thought

Tapahtumat

1. teollinen vallankumous

1760 - 1840

Ensimmäinen maailmansota

1914 - 1918

Neuvostoliitto

1922 - 1991

Great depression

1929 - 1940

Toinen maailmansota

1939 - 1945

Fysiokraatit

Francois Quesnay

1694 - 1774

Laissez-faire, tableau économique. Suuri vaikutus Smithiin

Klassikot

Smithin seuraajat

Adam Smith

1723 - 1790

Skottifilosofi, pörräs ensin briteissä, mm. Oxfordissa ja proffana Edinburghissa. Jutteli Humen (rahan määrällä ei ole merkitystä pitkällä aikavälillä) kanssakin siinä. Kirjottelivat vähän artikkeleita ja edistivät Scottish enlightenmentia.
Ensimmäinen teos the Theory of Moral Sentiments teki kuuluisaksi 1759.
Kritisoi merkantilismia, TYÖ oli talouskasvun perusta.
Sitten lähti Eurooppaa kiertelemään, tapasi Voltairen ja Quesnayn ja Turgot'n ja kaikki muut. Olisi omistanut Wealth of Nationsin Quesnaylle jos ei olisi ehtinyt kuolla.
Hajamielinen höpsö. Putosi parkkitynnyriin keskustellessaan vapaasta kaupasta ja puhui itsekseen.

Thomas Malthus

1766 - 1834

Pappi ja taloustieteen proffa Itä-Intian yliopistossa 1805-
Väestö tulee kasvamaan nopeammin kuin ruokavarat, päädytään nälkään ja sairauteen. Köyhiä ei kannata tukea, lisääntyvät. Jos tuodaan halpaa viljaa ulkomailta niin väestön määrä sopeutuu ja menetetään omavaraisuuden potentiaali.
Kuvasi hyvin Eurooppaa ennen 1800-lukua. Pessimisti.

Jean-Baptiste Say

1767 - 1832

"Tarjonta luo oman kysyntänsä" 1803
Dogma kunnes Keynes kyseenalaisti teoreettisella esimerkillä, pointti oli että klassikkojen ajatus siitä, että kaikki saavat työtä kunhan haluavat, oli väärin ja on olemassa tasapainotyöttömyys.

David Ricardo

1772 - 1823

"Ricardon käyttämät matemaattiset tutkimustekniikat ja formaalit mallit ovat olleet tärkeä esikuva nykyaikaiselle valtavirran taloustieteelle. Ricardolla oli suuri vaikutus myös Karl Marxiin, ja hän kehitti esimerkiksi ulkomaankauppaa koskevan suhteellisen edun opin, joka on taloustieteen tunnetuimpia teorioita."
Kiinnostui taloustieteestä luettuaan Wealth of Nationsin, hengasi JSM:n isän James Millin kanssa. Väitteli Malthusin kanssa, mutta oli samaa mieltä väestönkasvun vaarallisuudesta (pienenevän tuottavuuden laki koska joudutaan siirtymään huonommille viljelymaille)

Wealth of nations

1776

The economy is about working. Wealth doesn't come from trade and unworked natural resources.
Work creates value.
Hinnanmuodostuminen metsästäjä-esimerkilllä.
Vapaata kauppaa! Mutta ei minimivaltiota ja laissez-fairea koska turvallisuus, instituutiot ja julkishyödykkeet tärkeitä.
Suuri väestö on hyvä, sallii erikoistumisen.
Yksilö lisää yhteiskunnan hyvinvointia pyrkiessään omaan hyvinvointiinsa kuin näkymättömän käden ohjaamana
MUTTA näkymätön käsi ei ole jumala vaan maailma toimii itsestään jumalan sääntöjen mukaisesti.

John Stuart Mill

1806 - 1873

Lapsinero ja feministi.
Kokosi tähänastisten jutut, jotka olivat lähinnä political economicsia.
Uskoi että:
-teoria arvosta ja rahasta oli valmis
-Britannia oli juuri siirtymässä stationaariseen tilaan, ja pian voitaisiin keskittyä kulttuuriin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Pre-mikrot

von Thünen

1783 - 1850

Cournot

1801 - 1877

Monopoli- ja duopoliteoriaa.
Esitteli funktiot, differentiaalilaskennan ja todennäköisyydet taloustieteeseen.
Oli Walrasin isän kamu.

Jules Dupuit

1804 - 1866

Marxismi

Karl Marx

1818 - 1883

Kommunistinen manifesti

1848

Uusklassiset

Emergence of micro eli marginalist revolution. Kolme tärkeää julkaisua 1871, kirjoittajat Menger, Jevons ja Walras.

Léon Walras

1834 - 1910

General equilibrium, matemaattinen kontribuutio

Jevons

1835 - 1882

Britti, kritisoi Millin mutuiluja koska ei tarpeeksi matikkaa.
Ensimmäinen koulutettu ekonomisti.

Carl Menger

1840 - 1921

Itävaltalaisen koulukunnan perustaja.
Mitä hyöty on? Ei matikalle.
Kuuluis ehkä myös uusklassisiin

Emergence of micro

1871

3 julkaisua, "marginalist revolution"

2. generation

Alfred Marshall

1842 - 1924

Knut Wicksell

1851 - 1926

Ruotsalainen, kirjoitukset vaikuttivat sekä itävaltalaisiin ja keynesiläisiin.

Irving Fisher

1867 - 1947

Itävaltalaiset

Ludwig von Mises

1881 - 1973

Joseph Schumpeter

1883 - 1950

Friedrich von Hayek

1899 - 1992

Muut henkilöt

John Maynard Keynes

1883 - 1946

Milton Friedman

1912 - 2006