història de la informàtica

Events

1 June 1980
1 January 1981
1 June 1983
1 January 1984
20 November 1985
16 October 1986
1 January 1992
1 November 1993
17 October 2000
24 October 2019