Untitled timeline

Main

Frankrig mod England

1754 - 1763

Begge krige mod England var utrolig bekostelige og satte den franske konge Ludvig d. 16 i enorm gæld. Ludvig regerede mellem 1774-1792.

2. krig mod England

1778 - 1783

Der henvises til 1. krig mod England.

Gæld i Frankrig

1788

Her tjente landet ca. 503 millioner kr/året, og havde udgifter for ca. 629 mio. kr.

Nationalforsamlingen - revolutionerende love

1789

Under pres fra underklassen, både byproletariet og bønderne, blev nationalforsamlingen tvunget til at lave nogle drastiske lov-ændringerne:
- Herremændendes og kirkens feudale rettigheder ophæves.
- Fæsteafgifter skulle betales i penge, frem for naturalier.
- Gejstligheden gav afkald på tiende.
- N. forsamlingen konfiskerer kirkens jord til statskassen.
Men før disse love er gældende skal de underskrives af kongen, hvilket han ikke vil.

Oprettelsen af stænderforsamlingen

1789

d. 17. juni 1789 en skelsættende og revolutionær beslutning. Den vedtog helt enkelt, at den repræsenterede hele det franske folk – den franske nation – og erklærede sig for nationalforsamling. Det var et brud med både enevælden og stændersamfundet. Nationalforsamlingen erklærede sig kaldet til at udarbejde en forfatning for Frankrig.

Menneskerettighedserklæringen

03/27/1789

Nationalforsamlingen tog skridt til opbygning af et nyt, mere demokratisk politisk system, da den i d. 27. august vedtog en menneskerettighedserklæring, der på flere områder var inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring. Erklæringen fastslog, at alle mennesker fra fødslen har samme rettigheder, og at der til disse rettigheder hørte tale- og trykkefrihed, religionsfrihed og almindelig retssikkerhed. Den politiske magt lå ifølge erklæringen hos folket.

Demonstration - Versailles

10/05/1789

Den 5. oktober vandrede imidlertid flere tusinde fattige og sultende parisiske kvinder de 30 km. fra Paris til Versailles og krævede ”brød til Paris ”. De fulgtes af den parisiske borgervæbning. I Versailles forlangte mængden, at Ludvig d. 16. skulle følge med tilbage til Paris for at underskrive menneske-rettighedserklæringen. Han måtte bøje sig og udleverede samtidig store forsyninger af mel fra slottets forrådskamre.

Ny forkastning

09/1791

Konstitutionelt monarki - lovgivende forsamling - kongen underskriver lovende.

Frankrig erklære krig mod Østrig

1792

Krigen var grundet Preussen og Østrigs ønske om at genindføre monarkiet, samt Marie Antoinettes blod-tilknytning til den østrigske kejser.

- Ludvig d. 16. anklages for landsforræderi, fordi man går udfra at kongen arbejdese sammen med Østrig.

Ny forfatning

09/1792

Monarkiet bliver til en republik - stemmer om landets overhoved.

Rædselsherredømmet

1793 - 1799

Robespierre - henretter alle modstandere af revolutionen.

Ny, ny forkastning

1795

To-kammer-system - to lovgivende forsamlinger, til at kunne holde styr på hinanden.
systemet kendes fra USA.

Stats kup - Napoleon

1799

Napoleon kupper sig til magten - ny forfatning.
- Napoleon udnævner sig selv til kejser i 1804.