Den Franske Revolution

Main

Stænderforsamling

1614

Sidste gang der indkaldes til stænderforsamlingen indtil 1789

Krig mod England

1754 - 1763

Den franske konge er i krig mod England - Han taber

Kong Ludvig d. 16

1774 - 1792

Er på tronen

Krig mod England

1778 - 1783

Krig mod England - Kongen kommer i dyb gæld.

Dyb gæld

1788

Staten skyldte sine kreditorer 4 milliarder livres
Intægter 503 millioner, udgifterne på 629.

Stænderforsamling

1789

Kongen indekalder befolkningen til stænderforsamlingen - Indirekte brydes enevælden

Nationalforsamling

06/17/1789
 • 300 Gestlige
 • 300 Ædle
 • 568 Trejdestanden Beslutter trejdestanden at de er de officelle represantanter for det franske folk.

Revolutionsdagen - Nationaldag

07/14/1789
 • Opstanderne bryder ind på militært arsenal og finder våben til sig selv.
 • Ludvig d. 16. vælge mellem at sætte tropper ind mod hovedstadens befolkning eller at anerkende nationalforsamlingen
 • Vælger nationalforsamlingen - og bøjer sig

Den 14. juli fejres i Frankrig som selve revolutionsdagen, selv om stormen på Bastillen havde mere symbolsk end reel betydning.

Menneskerettigheder

08/27/1789
 • Menneskerettighedserkærningen bliver vedlagt - dvs alle mennesker fra fødslen har sammerettigheder. -Nationalforsamlingen ophæver gamle privileger.

Ny forfatning

09/01/1791
 • Der skulle ikke længere være politisk eller retlig forskel på adel, borger og bonde.
 • Men nationalforsamlingens overvældende flertal mente ikke dermed, at de fattige skulle have samme politiske indflydelse som de rige og dannede.
 • ”Folket ” skulle repræsenteres af det solide borgerskab.

Ny forfatning: Konstitionelt monarki Lovgivende forsamling => Kongen som underskrive (ligesom DK idag)

Brød til Paris

10/5/1791

Flere 1000er fattige kvinder marchere 30 km til slottet på Versailles og forlangte at Ludvig d. 16. skulle følge med tilbage til Paris. Han måtte bøje sig og udleverede samtidig store forsyninger af mel fra slottets forrådskamre.

Tvinger også Ludvig d. 16 til at underskrive de nye menneskerettigher fra d. 27/8-1789

Robespierres Ændringer

1792

Efter republikkens grundlæggelse:
- Månederne fik nye navne.
- Kristne helligdage blev afskaffet og kirker lukket.

o Man skulle tilbede selve den menneskelige fornuft eller et ubestemt ”højeste væsen”.
- Paris’s fornemste kirke blev gjort til ”Tempel for fornuften”.

Krig Østrig og Preussen vs. Frankrig

04/01/1792

Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig mod
Østrig og Preussen er bange for at franske eksempel vil "smitte". Vil gerne genoprette monarki i Frankrig => Frankrig erklærer Østrig krig før de kan gøre noget.

Fangst af Konge

07/10/1792
 • Paris’ arbejdere og småborgere stormede kongeslottet og tog kongen til fange. -Kongedømmet reelt afskaffet =>forsamling en måned senere vedtog at afsætte kongen.

Republikken indføres

09/21/1792

-Den nyvalgte konvent besluttede at indføre republikken
- Republik: Ingen enevældig Konge = Der skal være demokrati => Stemmer om overhoved.

-Som markering af den politiske lighed indførtes titlerne ”borger ” og ”borgerinde ” som skulle bruges om alle franske borgere.

Rædselsherredømmet

1793 - 1794

Robespierre er styre af rædselsherredømmet. Han får henrettet mange mennesker (modstandere af revolutionen)

Død Konge

01/21/1793

I januar dømmes Ludvig d. 16 for landsforræderi og henrets til døden på Konkorte Pladsen den 21/01-1793

 • Kongens modstandere henrets også

Værnepligt

08/23/1793

Der indføres værnepligt af Robespierre til alle de unge mænd i Frankrig.
De kan derved skabe den største hær i Europa - over 1 million mand.

Død Marie Antionette

10/01/1793

Marie Antionette henrettes

Død Robespierre

07/28/1794

Robespierres terrorstyre tog et omfang, så ingen kunne vide sig helt sikre, og det fik et flertal i konventet til at vende sig imod ham. Han blev arresteret og led samme skæbne som sine utallige ofre: Han blev halshugget i guillotinen.

Ny forfatning

1795

Efter Robespierre død:
(den fjerde siden 1789).
- Indførte et tokammersystem (2 kamre til at vedtage love - en måde at sikre sig at de ikke bare er at sted der vedtager love. To steder skal udafhængigt vedtage love) og bestemte, at kun mænd med en vis formue kunne vælges.
- Det skulle være en garanti mod den ustyrlige underklasses indflydelse.
- Regeringen skulle føres af et ”direktorium”, bestående af 5 direktører.

Diktater periode

1795 - 1799

Landet er styret af de rige borgerskab.

Napoleon

1799

Napoleon kupper sig til magten og i 1804 kroner han sig selv til Kejser.

Kejser af Frankrig

1804

Napoleon kroner sig selv til Kejser.
- Der er en folkeafstemning - men det er rent "for show".
- Napoleon har alt magt og militær magt så man stemmer jo ikke imod ham.