Den franske revolution

Main

1. krig mod England

1754 - 1763

2. krig mod England

1778 - 1783

Frankrig i kæmpe gæld. Kongen indkalder til stænderforsamling

1788

Kongen indkalder til stænderforsamling, da han ikke tør at beskatte borgerne yderligere.
Krigene mod England havde gjort landet fattigt og Kongen gjorde op med enevælden

Enevælden brydes, Nationalforsamling skabes d. 17. juni

1789

I Versailles var der stænderforsamling, hvor repræsentanter fra 3. stand (den øvrige befolkning) gik i mod og udnævner sig selv til at repræsentere den franske nation.
De øvrige 2 stænder repræsenterede kun 3 % af befolkningen.
Kongens soldater var på vej til Paris, da folket gjorde oprør. Pariserne gjorde oprør ved at storme fængslet i Paris.Den franske revolution var udbrudt!

27. August - Menneskerettighedserklæring

1789

I samme år blev en menneskerettighedserklæring, inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring vedtaget

Nye revolutionerende love

1789

Stænderforsamlingen vedtog en række love, der overraskede befolkningsklasserne. Kongen skal dog stadig skrive under.
Kongen har dog ikke tænkt sig at underskrive, bl.a. menneskerettighedsloven. Han bliver tvunget, da han tages med til Paris (fanget).

Frankrig bliver til konstitutionelt monarki

1791

Kongen tvinges til at underskrive denne forfatning, der betyder:
Indskrænket kongedømme med grundlov

September - Republikken indføres i Frankrig

1792

Republik: folkeafstemning, når leder skal vælges.

Frankig går i krig mod Østrig

1792

Da Østrig ønsker at gribe militært tilværks i Frankrig, for at genindføre monarkiet, går Frankrig i krig mod Østrig.

Øsrig er til dels bange for revolutionen til dels er den franske prinsesse Marie Antonet i famile med den østriske konge

10. juli - Kongedømmet afskaffes

1792

Befolkningen i Paris strormer kongeslot og kongen indespærres

21. Januar - Ludvig d. 16 af Frankrig henrettes

1793

Pga. landsforræderi

Rædselsherredømmet - Robespierre var den egentlige magthaver

1793 - 1794

Denne periode indeholder mange henrettelser af revolutionsmodstandere. Robespierre var den sidste af revolutionens ledere, der blev henrettet ved halshugning

Direktorieperiode

1795 - 1799

Velstående borgerskab har magten

Ny forfatning om tokammersystem

1795

To lovgivende forsamlinger. Disse to er uafhængige af hinanden.
Alle mænd med hvis formue kunne vælges, men underklasse fik mindre indflydelse

Østrig slutter fred med Frankig

1797

Napoleon Bornaparte er feltherre i Norditalien og tvinger Østrig til forliget

9. november - Napoleon tager magten

1799

Ved et militærkup tog han magten, med støtte fra direktorieregeringen.

Napoleon gør sig til kejser

1804

Ved folkeafstemning blev der flertal for at han skulle gøres til kejser. Men Napoleon havde sikret sig magten, ved den militære styre.