Den Franske Revolution

Main

England og Frankrig i krig

1754 - 1763

England og Frankrig er krig om at blive Europas stormagt.

Frankrig i stor statsgæld

1778 - 1783

Frankrig kom i dyb statsgæld efter at have deltaget i adskillige krige. (note: ''krig kan man dø af, og det koster MANGE penge''). Ludvig d. 16. havde en kæmpe gæld på 4 milliarder livres, derudover havde Frankrig en elendig høst, der resulterede i sult blandt landets 3. stand.

Franrkrigs årlige forbrug

1788

Frankrig brugte flere penge end de tjente, det var også med til at skabe landets økonomiske krise.

National forsamling

1789 - 1791
  • I løbet af sommeren blev der revolutioneret i Frankrig, og i august 1789 vedtog Nationalforsamlingen at 1. og 2. stands privilegier var blevet afskaffet. Det betød også at deres rettigheder var blevet ophævet og deres magtindflydelse var ikke længere til stede.

  • Rundt omkring i Frankrig lavede bønderne oprør mod deres herremænd, og slettede dokumenter på at herremanden ejede dem.

Første stænderforsamling i over 150 år

1789

Kong Ludvig d. 16. indkaldte til stænderforsamling for første gang siden 1614.
- Selve forsamlingen havde ikke ret til at bestemme, men de kunne komme med råd til kongen, som han så kunne rette sig efter.
- Stænderforsamlingen resulterede i uenigheder mellem stænderne, fordi 3. standen var utilfredse med 1. og 2. standens privilegier og kongens måde at gribe krisen an på.
- 3. standen ønskede 1. og 2. standens skatteprivilegier ophævet.
- Alle var dog enige om at forfatningen skulle ændres.

Nye tidsregning

1792

Tidsregningen lavet om og tog ikke længere udgangspunkt i kristufødsel, men i tidspunktet 1792 månederne fik også nye navne.
Krisnethelligedage blev afskaffet og kirker blev lukket.

Robepierre

1793 - 1794

Robepierre er kendt for at være en af de bedste ledere under revolutionen i 1793-1794. Han var et indflydelserigt medlem af "vedfærdsulvalget" og var en genial leder af Frankrig i Terrorregimet. I 1794 blev han arresteret og henrettet og det stoppede terroregimet

Direktoriet

1795 - 1799

Direktoriet var Frankrigs styrefrom i årene 1795-99 reelt mellem Robespierre og Napoleon.
Direktoriet faldt efter Robespierres død i 1794 95
fordi de moderate kræfter kom til magten

Deres forfatning blev taget i brug den 22. september 1795.
Der var 5 direktører ledt af den overdirektør