Den franske revolution

Main

Kolonikrigen mellem Frankrig og England

1754 - 1763

Kolonikrigen fandt sted i Amerika. Frankrig taber den østlige del af Amerika til England. Der blev opbygget en gæld.

Kolonisterne mod Englænderne

1778 - 1783

Franskmændende forsyner kolonierne med penge og våben. England overgiver sig. De 13 kolonier er det vi nu kender som USA. Frankrig stiftede endnu større gæld.

Slaget på Bastillen

1789 - 1790

D.14 juli - Franske borgere stormer Bastillen, var sur over kongens magt og Bastillen var symbol på kongensmagt.
Stormen på Bastillen er i dag blevet Frankrigs nationaldag .

Enevælden ophører

1789 - 1790

17 juni - et møde i Versailles. Stænderforsamlingen erstattes af nationalforsamlingen, som repræsentere hele det franske folk (ikke opdelt i status). Gejstligheden og adelen var i undertal, da man skulle stemme hver for sig om ændringen til nationalforsamling. Kongen indkalder til stænderforsamlingen.

Nationalforsamlingen starter

1789 - 1791

1789 vedtog nationalforsamlingen at ophæve herremændendes og kirkens feudalerettigheder (lovene var revolutionærerne). Den 27 august 1789 menneskerrettighedserklæring bliver vedtaget af nationalforsamlingen. Det feudalestændersamfund bliver forkastet. D. 5 oktober bliver kongen tvunget til at skrive under på forfatningen. I 1791 fastlægges forfatningen som resultere i at Frankrig bliver et konstitutions monarki med konge og grundlov (valgret og skat). Menneskerrettighedserklæringen underskrives af kongen (Ludvig d. XVI), men med tvang fra nationalforsamlingen.

Krig og Robespierre

1792 - 1795
  1. septemper 1792 blev der indført en ny forfatning - republikken. Østrigske og Preussiske konge gik i krig mod Frankrig for at genoprette monarkiet/enevælde (1792). De var bange for at revolutionen ville sprede sig i hele Europa. Marie Antoinette var i familie med den Østrigske kejser. 10 Juli stormer Paris' arbejdere og borgere kongeslottet og tager Ludvig d. XVI som fange, og vedtager senere at afsætte kongen. 1793 - Marie Antoniette og Ludvig d. XVI bliver dømt til døden for landsforræderi Robespierre tilhørte den yderligtågende revolutionærerne bevægelse "Jakobinerne" Robespierre regere Frankrig med diktatorisk myndighed og stor hensynsløshed (ville rede revolutionen) - rædselsherredømmet Man henretter modstandere af revolutionen.
  2. Værnepligt bliv indført (Europas største hær hidtil) 28 juli 1794 bliver Robespierre halshugget

Endnu en forfatning bliver vedtaget - den indfører "to kamre-systemet" hvor kun mænd med ind vis formue kunne vælges som regeringsstyrer.
- To lovgivende forsamlinger.

Direktorieperioden

1795 - 1799

Var den velstående borgerskab som var ved magten.

Napoleon

1797 - 1804

Samtidig med diktorieperioden var Frankrig i krig mod Europa. Napoleon var under denne krig hærfører for Frankrig. Som 27 årig bliver han feltherre for de franske hære norditalien. I 1797 tvang han Østrig til at slutte fred. I 1804 kroner han sig selv til kejser (sætter selv kronen på hovedet).