bilgisayarın tarihsel gelişimi

Events

1600
1642
1804
1840
1906
1943