Actieplan Taal

niveau beleid

Uitschrijven visie taalbeleid

01/24/2013 - 02/25/2013

feedback op visie door werkgroep taal

02/25/2013 - 03/04/2013

bespreken visie taalbeleid op co-team

03/21/2013

taal als item op bij funtioneringsgesprekken

04/01/2013 - 12/31/2013

niveau lectoren

inhoud stijlboekje bespreken

02/01/2013 - 02/26/2013

Opmaken eerste versie stijlboekje (Hanne)

02/26/2013 - 05/02/2013

Hanne en Ingrid bespreken taalkundige element stijlboekje

02/28/2013

Overleg huisstijl stijlboekje

03/04/2013

inspiratiedag

05/02/2013

Aanpassen stijlboekje

05/02/2013 - 06/27/2013

aanpassen cursusmateriaal

09/01/2013 - 12/31/2013

niveau cursisten

nakijken taalscreening orangerie

02/01/2013 - 03/25/2013

opvragen resultaten taalscreening

02/01/2013 - 03/25/2013

link taalscreening aan taalteam bezorgen

02/01/2013 - 03/25/2013

overleg taalscreening

03/25/2013

remediëren naar taalmodule

04/01/2013 - 12/31/2013

taalteam

04/22/2013

doorgeven aanpassingen aan Astrid en Hiram

04/22/2013 - 06/01/2013

aanpassen taalscreening

06/01/2013 - 08/20/2013

testen nieuwe taalscreening

08/20/2013 - 08/26/2013

aanpassen testversie

08/26/2013 - 09/10/2013

inrichten taalmodule

09/01/2013 - 12/31/2013

Taalscreening aangepast

09/10/2013