Història de la informàtica

Events

1976
1977
1981
1984
1998
2005
2007
2011
2011