Αμερικανική Επανάσταση (American Revolution)

Χρονογραμμή γεγονότων μαθήματος

Approx. 1607 - 1732
Approx. 1763
Approx. 1773
1774
1775
1776
1777 - 1778
1778
1781
1783