Història de la informàtica

Events

1961
1962
1963
1964
1966
1969
1972
1973
1981
1982