Joseph Lister

Main

Joseph Lister

1827 - 1912

Es forma com a cirugià en Edimburg

1854

publicació d'un treball sobre les causes de la supuració

1857

depuració de la seua tècnica

1857 - 1867

Marxa a Glasgow i sustitueix a Syme

1860

presenta un nou estudi sobre supuració a la Asociació Mèdica Britànica

1867

Publicació "On the Antiseptic Principle in the Practice of the Surgery"

1867

Resultats relatius a amputacions (mortalitat descen de 45 a 15%)

1870

generalització de l'aplicació del mètode de Lister

1871

Nomenat professor del King's College a Londres

1877