Den franske revolution

Main

Kolonikrigene

1754 - 1763

Amerikanske uafhængighedskrig

1778 - 1783

Den franske stat i gæld

1788

De skylder 4 milliarder.

Stænderforsamling

1789

Kong Ludvig d. 16 kalder til stænderforsamling

Den trejde stand erklære sig for nationalforsaming

1789

De vælger at repræsentere hele det franske folk og nation.

Nationalforsamlingen vedtog en række love

1789

De ophæver herremændendes og kirkens feudale rettigheder. F.eks. fæste afgifter skulle nu betales i penge og gejstligheden skulle give afkald på tiende.

Stormen på Bastillen

14 july 1789

I Paris d. 14. juli trængte ind i et militært arsenal, forsynede sig med våben, og stormede Bastillen, der blev brugt som fængsel. Dagen fejres i Frankrig som selve revolutionsdagen.

Menneskerettighedserklæringen

28 august 1789

Nationalforsamlingen vedtager en menneskerettighedserklæring som bl.a. fastslår at alle mennesker fra fødslen har samme rettigheder.

Forfatning som medføre konstitutionelt monarki

1791

Pga. den nye politiske orden blev fastlagt i forfatningen blev Frankrig et konstitutionelt monarki, som er et indskrænket kongedømme med en grundlov.

Ludvig d. 16 flygter

june 1791

Han bliver dog fanget under sin flugt

Ludvig d. 16 forfatning

September 1791

Han tvinges til at underskrive forfatningen.

Kvindeligt oprør mod kongen

5 october 1791

Flere tusinde fattige kvinder vandre fra Paris til Versailles

Frankrig erklære krig mod Østrig

1792

Østrig var bange for den franske revolution skulle brede sig til andre lande, og ville derfor gribe ind med millitær magt for at genoprette monarkiet i Frankrig.

Paris' borgere fanger Ludvig d. 16

10 july 1792

Under krigen rettede borgerene i Paris deres vrede mod kongen, da de mistænkte ham for at stå i ledtog med fjenden.

Kongen bliver afsat

august 1792

Kongen afsættes og den lovgivende forsamling opløser sig selv til fordel for et nationalkonvent.

Konventet indføre republikken

September 1792

Robespierre magthaver i Frankrig.

1793

Robespierre regerede Frankrig med diktatorisk myndighed og stor hensynsløshed. Der blev bl.a. henrettet 50.000-60.000 mennesker under hans regeringperiode.

Ludvig d. 16 henrettes

21 January 1793

Marie Antoinette henrettes

october 1793

Robespierre henrettes.

28 july 1794

Ny forfatning

1795

Den indførte et tokammersystem og bestemte, at kun mænd med en vis formue kunne vælges.

Direktorieperioden

1795 - 1799

Det velstående borgerskab var ved magten.

Østrig slutter fred med Frankrig

1797

Napoleon tvang efter en række sejre Østrig til at slutte fred.

Felttog mod Ægypten

1798

Dette skete med det langsigtede perspektiv at true englændernes position i Indien. Men det mislykkes.

Jakobinerne vinder valget

1799

Napoleon tager magten

9 november 1799

Napoleon tager magten med militærkup.

Napoleon som kejser

1804

Napoleon gør sig selv til kejser