Den Franske Revolution

Main

Sidste sete stænderforsamling før den i 1789

1614

Krig mod England

1754 - 1763

Kongen er i dyb gæld

1774 - 1792

Krig mod England

1778 - 1783

Staten skylder 4 mia væk

1788

Kongen indkalder stænderforsamling og enevælden slutter

1789

Brud på enevælden og stændersamfundet

06/17/1789
  1. stændersamfund bliver nationalforsamling

Frankrigs nationaldag

07/14/1789