Tidslinje begivenhed

Main

Kong Ludvig d.16 i dyb gæld

1788

Frankrig kom i stor gæld efter krigene med England

Indkaldes til stænderforsamling

1789

Kong Ludvig indkaldte befolkningen til stænderforsamling for at bevilge nye skatter

brød til Paris d. 5 oktober

1789

vandrede fra paris til versailles for at bede om mad

love gundlagt: revolutionerende fransk samfund

1789

Menneskerettighedserklæring grundlagt

1789

demokratisk politisk, vedtog menneskerettighedserklæring (samme rettigheder, frihed) = polistisk magt hos folket

Tredjestand gjorde oprør

1789

Tredjestand ville afskaffe adelens og gejstlighedens privilegier, de ville indføre en ny forfatning og have mere politisk magt.

Tredjestans Erklæring d. 17 juni

1789

d.17 juni 1789 erklærede tredjestand sig for nationalforsamling. Det blev et brud med enevælde og stændersamfundet

Stormen på Bastillen d.14 juli

1789

sendte tropper til paris for at bruge magt mod forsamlingen. nationalforsamlingen truet af folkeligt oprør og kongelig magtanvendelse
Ludvig d. 16 stod mellem sætte tropper ind eller anerkende nationalforsamlingen. men det medførte enten kaotisk borgerkrig . han anerkendte nationalforsamlingen og trak tropper tilbage

ny forfatning: konstitutionelt monarki

1791

et indskrænket kongedømme med en grundlov.

Juni: Ludvig underskrive den nye forfatning

1791

republikken

1792

republikkens grundlæggelse

Republikken indført

1792

Østrig erklærer krig

1792

krig mod frankrig da de vil have enevældet tilbage

10 juli Ludvig taget til fange

1792

Robespierre

1793 - 1794

levede rædselsherredømmet, blev selv slået ihjel fordi han var imod revolutionen

oktober marie antoinette henrettet

1793

Ludvig dømt til døden

1793

21 Januar Ludvig henrettet

1793

direktorieperioden

1795 - 1799

bevare den gamle samfundsordning

Ny forfatning blev grundlagt

1795

fjerde forfatning siden 1789
Den indførte et tokammersystem og bestemte, at kun mænd med en vis formue kunne vælges. Det skulle være en garanti mod den ustyrlige underklasses indflydelse. Regeringen skulle føres af et ”direktorium”, bestående af 5 direktører.

Napoleon slutter i østrig

1797

felttog mod egypten

1798

napoelon tog magten d.9 november

1799

magten efter et miltærkup

napoleon kejser

1804

optøjer & demonstration i paris

1830

liberale ønskede mere demokrati tvang kongen til at gå af.

opstod prblem mellem den danske konge og tyskerne

1830

Den danske konge ejede slesvig, Holsten og Lauenburg men disse hertugdømme blev styret af tyske embedsmænd og på det tyske sprog medførte at dem som boede i sønderjylland skulle tale tysk. dvs. danske skoler, kirker og hvis man skulle i retten skulle det foregå på tysk. Det blev betragtet som et praktisk problem men gik til at vær et politisk problem.

Forsamling mødtes første gang

1835

Christian d.8 konge

1839 - 1848

Liberalister ønskede enevælden afløst

1840

Sjælanske bønder ville andrage værnepligt

1845

Frederik d. 7 ville afgive enevældig magt

1848