Den Franske Revolution

Main

Krigene mod England

1754 - 1763

Den franske stat låner penge, men ender bankerot.

Ludvig i dyb gæld

1778 - 1783

4 milliarder francs.

Tårnhøje udgifter

1788

Indtægter: 503 millioner
Udgifter: 629 millioner

Stænderforsamling

1789

Første siden 1614

Den Revolutionære Beslutning

6/14/1789

Det blev vedtaget af tredjestanden at den repræsenterede hele den franske befolkning.

Stormen på Bastillen

7/14/1789

Befolkningen i Paris rejste sig op imod kongen og tog fænglset Bastillen som et symbol på den undertrykkelse de havde lidt under.

Menneskerettighedserklæringen oprettes

8/27/1789

Ludvig henrettet

January 21 1792

Marie Antoniette i 1793

Robespierre halshugget

7/28/1794

Regeringen

Ludvig d. 16s regeringstid

1774 - 1792

Konstitutionelt monarki oprettes på grund af ny forfatning

1791

Ludvig underskriver dikræter

July 1791

Dikræt: Et påbud ubstedt af en regering.

Planlagde desuden flugt.

Ludvig underskriver menneskerettighedserklæringen

September 1791

Østrig erklærer krig

1792

Arbejdere og småborgere stormer kongeslottet

July 10 1792

Republikken indføres

September 1792

Ludvig dømt til døden for landsforæderi

January 1793

Dikræt om almindelig mobilisering udstedt

8/23/1793

Altså hvordan folk skulle bidrage til krigene.

Ny forfatning

1795

Tokammersystem.
Krævede en vis formue at blive valgt.
Regeringen skulle føres af fem direktører.

De rige stadig ved magten, men prøver at vedligeholde republikken

1795 - 1799

Holdt de fattige uden for indflydelse.
Brugte militæret til at opløse uroligheder.

Sluttede fred med Østrig

1797

Napoleon angreb Egypten.

1798

Venstrefløjen vinder stor valgsejr.

1799

Napoleon tager magten!

November 9 1799

Napoleon kroner sig til kejser

1804