Fuckin awesome grundlovstid

Fuckin awesome shit in the grundlovstid

Julirevolutionen

1830

Christian giz minister VIII

1839 - 1848

Optøjer og demonstrationer i Paris fører til en frygt for optøjer i D-d-d-d-d-d-d-d-k!

Indførelse af almindelig værnepligt nægtet

1845

10.000 bønder slagtede nogen krids, mens de samlede underskrifter sammen til indførelse af den almindelige værnepligt som galdte for alle, (kun bønder havde værnepligt) men Christian VIII benægtede det og indførte i stedet et forbud mod at bønder holdte forsamlinger uden politi-tilladelse.

Frederik VII

1848 - 1863

Stor demonstration ved christiansborg

1848
  1. marts. En folkemængde forlangte at kogen udnævnte en ny regering som kunne modstå det tyske pres.

Danmark besejrede Slesvig-holstenerne

1850

Danmark slog slesvig-holsten bevægelsen ned, men det blev ikke erklæret en del af det danske kongerige, grundet prostester fra tyskerne som resulterede i en indmarch på jylland af preusserne.

Nationalliberale møder modstand

1851 - 1852

De øst-europæiske lande ønskede at bekæmpe nationalliberalisme og krævede at Danmark genoprettede helstaten før 1848, altså bestod det stadig af et kongerige og tre hertugdømmer