Danmark i 1800-tallet

Begivenheder

Danmark taber Norge

1814

Julirevolutionen i Paris

1830

Ulwe Jens Lornsen udsender sit skrift

1830

Første møde mellem stænderforsamlingerne

1835

som Frederik VI havde oprettet af frygt for at julirevolutionens uro ville sprede sig til DK.

Bønder sender underskriftindsamlinger til kongen

1845

om rettigheder til bønderne. Kongen afviser.

Bondevennernes selskab oprettes

1846

af bønder og borgere, da bønderne bliver sure over, at kongen afviser deres forslag

Slesvig-Holsten sender deputation

1848

til den danske konge om at blive en del af det tyske forbund

Preussen besætter Jylland

1848

da de hjælper Slesvig.Holsen i krigen, hvor de forsøger at løsrive sig fra DK

En grundlovgivende forsamling vælges

1848

Kongen laver ny regering

1848

til at afvise den Slesvig-Holstenske deputation

Grundloven underskrives

1849

af Frederik d. 7
5. maj

DK besejrer Slesvig-Holsten

1850

da Preussen bliver nødt til at trække sig ud af Jylland. DK vinder på Isted Hede nord for Slesvig

DK vedtager Novemberforfatningen

1863

Som Preussen kansler er meget utilfreds med og angriber DK i 1864

DK mister de tre tyske hertugdømmer

1864

Slesvig, Holsten og Lauenburg. Dette sker efter at krigen igen er brudt ud, da DK nægter at komme af med hertugdømmerne ved freden i London efter slaget ved Dybbøl. Ved denne krig må DK give op, og ved freden i Wien mistes de tre hertugdømmer.

DK taber slaget ved Dybbøl

1864

til preusserne. DKs Soldater trækker sig fra Dnnevirke tilbage til Dybbøl og bliver slået der.

Grundloven 1866

1866

vedtages efter krigen, og landstinget bliver meget konservativt

Konger

Fredrik d. 6 er konge

1808 - 1839

Christian d. 8 er konge

1839 - 1848

Fredrik d. 7 er konge

1848 - 1863