Danmark i 1800-tallet

Main

frederik VI

1808 - 1839

Reagerede mens han far var skør.

Optøjer og demonstrationer i Paris påvirker ikke den danske Konge

1830

selvom der er hårde demonstrationer fra borgernes side der krævede demokrati, følte frederik VI intet pres på sine skuldre.

Stænderforsamlinger

1830

Der blev oprettet 4 rådgivende stænderforsamlinger, for øerne i Roskilde, for Jylland i Viborg, for hertugdømmet Slesvig i Slesvig by og for hertugdømmet i Holsten i Itzehoe.

Uwe Jens Lornsen Tysk stat

1830

Slesvig-Holsten blev tysk demokratisk stat

Christian VIII

1839 - 1848

Indførelsen af værnepligt

1845

Over 10000 sjællandske bønder skrev under. Kun bønder havde værnepligt

Frederik VII

1848 - 1863

Besættelsen af Jylland

1848

Tropper fra preussen

Erobringen af Jylland

1850

Skete ved at der blev udstedt en revolution i Preussen