Enevælden i DK

Main

Uwe Jens Lorntsen

1830

Han krøver tysk selvstændighed.

Julirevolutionen

1830

Demonstartioner fra liberale kræfter i Paris, tvinger kongen (Bourbon-dynastiet) til at abdicere.

Frihed leder Folket

1830 - 1831

FRIHED leder folket bliver malet af Delacroix

4 stænderforsamlinger

1835 - 1848

4 stænderforsamlinger bliver oprettede for at hjælpe den danske konge CHr. VIII. Det ar kun en lille del af folket der fik stemmeret til stænderforsamlingerne.

Første Slesvigske krig

1848 - 1850

Preussen besætter Jylland, men trækker tilbage efter noget tid pga. konservative reaktioner på hjemme-fronten. De danske tropper besejre Slesvig-holstenerne i juli 1850, i et blodigt slag på Isted hede nord for Slesvig. Senere stormagts aftaler som Berlin-traktaten og London-protokollerne sikrer dog at slesvig ikke bliver indlemmet i danmark.

Dramatiske begivehder

1848

Revolution i Paris der sender chokbølger til resten af Europa. Frederik VII var ved at afgive enevælden, men dét overhælede indenom. Modstand over monarkiet i hele Europa. De deputerede fra Slesvig og Holsten samledes d. 18. marts og sendte et krav til kongen om en demokratisk forfatning for et samlet Slesvig-Holsten og optagelse i Det tyske Forbund.

Grundloven

06/05/1849

Danmarks Rigets Grundlov bliver underskrevet af kong Frederik VII. Fratager adelen en lang række privilegier, og flytter magten nærmere borgerskabet. Rigsdagen lovgav nu.

Berlin-Traktaten

1850

London Protokoller

1852

Konger

Christian 8.

1839 - 1848

Ikke indstillet på at opgive enevælden, og det første til øget kritik mod systemet. Liberalister ønskede enevælden afløst af "en fri forfatning".

Frederik 7.

1848 - 1863

Underskrev Grundloven, da han var bange for modstanen og en væbnet revolution.