Danmark i 1800-tallet

Main

Optøjer og demonstrationer i Paris

1830

I Juli 1830 var der optøjer og demonstrationer i Paris, og liberale kræfter, det ønskede mere demokrati, tvang kongen til at gå af.

National modsætning

1830

Fra 1830erne dukkede et nyt problem op, nemlig den nationale modsætning mellem dansk og tysk.

Tabet af Slesvig og Holsten

1830

Uwe Jens Lornsen udsendte et skrift, hvori han foreslog, at Slesvig og Holsten skulle udgøre en samlet tysk stat med en demokratisk forfatning, og kun med løs tilknytning til Danmark.

Frederik VI opretter stænderforsamlinger

1835

Mænd med en vis grundejendom mødes for første gang til samling i 1835

Konger

Christian VIII

1839 - 1848

Var ikke indstillet på at opgive enevælden

Frederik VII

1848 - 1863

Foreberedte sig på at afgive den enevældige magt.