Blockaden

Blockaden

Våldsamheter

2005 - 2007

Åren 2005–2007 avfyrar olika palestinska organisationer lokalt tillverkade raketer mot Israel. Sammanlagt 4 israeler dödas och 75 skadas. Under samma period avfyrar israelisk militär 14 600 granater som dödar 57 Gazabor och skadar 270.

Remsan töms på israeler

02/2005 - 09/12/2005

Israel bestämmer att alla bosättare och all militär ska lämna Gazaremsan. Samtidigt sluts gränserna hårdare, även gränsen mot Egypten. Bara den som har godkända handlingar får resa.

Ett demokratiskt val

01/2006 - 06/2007

Israel blockerar handeln till både Västbanken och Gazaremsan, och vägrar betala ut skatt och tullavgifter man ska samla in åt de palestinska myndigheterna. Sanktionerna kostar Gazaborna 500 000 USD om dagen, eftersom man bara klarar 10% av minimibehovet av export. Israels skäl:

I januari detta år håller palestinierna val. Den stora segraren blir Hamas som får 42 % av rösterna och de flesta mandaten. Rivalen Fatah behåller dock presidentposten och bestämmer i praktiken över polis och administrativa funktioner. Under denna press gör Fatah, Hamas och andra partier inom PLO ett försök ett enas i en samlingsregering, men motsättningarna förblir hårda.

Blockaden införs

06/2007

Det är från detta datum man brukar räkna med att Gaza är utsatt för en fullskalig blockad från land, hav och luftrum.

– Införseln av handelsvaror och bistånd minskar med 80 %.
– Många förnödenheter och insatsvaror blir omöjliga att få in över gränsövergångarna.
– Exporten från Gaza upphör nästan helt.
– Möjligheten för palestinier att resa ut begränsas i princip till vissa svårt sjuka, efter långa byråkratiska ansökningsprocedurer.
– Gränsövergången mot Egypten i Rafah stängs nu enligt avtal mellan Egypten och Israel.
– Förutom i speciella undantagsfall är därefter såväl varu- som persontransporter till Gaza helt hänvisade till vägen över de israeliska gränsövergångarna.

Tillfälligt lugn

06/2008 - 11/04/2008

I en vapenvila med Hamas lovar Israel lättnader, och att blockaden så småningom ska hävas. Inget av detta sker. En dag, 4 november 2008, dödas sex Hamassoldater vid en israelisk räd in i Gazaremsan. Hamas betraktar vapenvilan som bruten och våldsamheterna eskalerar igen.

Gjutet Bly

12/27/2008 - 01/18/2009

Israel invaderar Gazaremsan. Operation "Gjutet Bly" kostar under tre veckor 1417 Gazabor livet. 926 är civila. 13 israeler dödas, varav tre civila.

Över 5000 personer såras och mer än 4000 bostäder förstörs. Skolor, sjukhus och infrastruktur för kommunikation el- och vattenförsörjning slås ut.

Frihetsflottiljen

05/2010 - 05/31/2010

I slutet av maj 2010 avseglar den första frihetsflottan från turkiska och grekiska hamnar för att bryta blockaden och föra förnödenheter och passagerare till Gaza. Flottan bordas på internationellt vatten och tvingas till Israel. På det turkiska passagerarfartyget Mavi Marmara dödas nio människor av israelisk militär. Aktionen och det brutala överfallet fäster världens blickar på blockaden och dess konsekvenser. Israel och Egypten hamnar under hård politisk press.

Egypten öppnar upp

06/01/2010

Efter att den första firhetsflottiljen gjort världen uppmärksam på situationen på Gazaremsan, meddelar egyptiska myndigheter att de öppnar sin gränskontroll. Den fortsätter vara begränsad, och män i åldern 18–40 år får inte passera.

Israel öppnar upp

06/30/2010

Israel ändrar sin blockadpolitik. Nu säger man sig bara vilja begränsa militära varor och "dual goods", sådant civilt material som kan användas till militära föremål. Tyvärr innefattar "dual goods" både byggmaterial och många sorters industrivaror, vilket försvårar uppbyggnaden av Gazaremsan. I praktiken begränsar och försenar man fortfarande handeln, men det blir ändå bättre. Importen fördubblas till 40% av vad den var före blockaden. Exporten fortsätter att vara obefintlig.

Frihetsflottiljen II

06/2011 - 07/19/2011

I slutet av juni samlas över tio fartyg från ett tjugotal länder, däribland Sverige, i grekiska hamnar. Med hjälp av använda byråkrati lyckas grekiska myndigheter hindra alla skeppen från att åka. Endast en båt lyckas ta sig mot Gaza; den franska yachten Dignité bordas på internationellt vatten av israelisk militär.

Estelles resa

07/2012 - 10/20/2012

Under 2012 köpte Ship to Gaza segelskonaren Estelle och rustade upp den. Under 2012 är den ensam båt i Frihetsflottiljen, efter att det förra årets aktion utmattat de andra organisationerna.

Under sommaren och hösten seglar man från Umeå i norr via en rad hamnar i Sverige och Europa. Överallt bedrivs kampanjarbete för att sprida förståelse om Gazas situation.

20 oktober bordas Estelle av israelisk militär. Än en gång sker det på internationellt vatten. Militären använder elpistoler mot aktivisterna, som är tränade i icke-våld. Sedan båten togs tillfånga har Ship to Gaza krävt den tillbaka, utan resultat.

Pillar of Defense

11/14/2012 - 11/21/2012

I november går Israel en sista gång in i Gazaremsan. Enligt Palestinian Center For Human Rights (PCHR) dödas 158 palestinier, varav 102 civila. Hamas uppger att skadorna efter kriget uppgår till ett värde av 1,2 miljarder dollar. Sex israeler, varav fyra civila, dödas i raketskjutningar från Gaza. Den israeliska krigsmakten (IDF) döper operationen till Operation Pillar of Defense.

Stöd från FN och Sverige

11/29/2012

Den 29 november 2012 röstar FN för att uppgradera Palestina till Observer State, vilket innebär att man erkänns stat, men saknar rösträtt i FN. Sverige röstar för förslaget, och i flera riksdagsdebatter har samtliga riksdagspartier framhållit att blockaden av Gaza bör upphöra.

Idag

02/2013